Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne
  2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Seidorf Mountain Resort sp. z o.o., Liczyrzepy 80, 58-564 Sosnówka
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty handlowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a także w przypadku wyrażenia zgody w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego